Socho aur Khojo

Kon hu Kyu hu kya maksad hai,

Sochte kya ho!!

Insano ke mazhab se nisbatt hai,

Khojte kya ho!!

Advertisements